Wehrmacht Heer 1938

Unikátní jednotka německé armády se speciální výstrojí a uniformami na rok 1938/1939. Více »

Civilisté v období první republiky a Protektorátu

Civilní obyvatelstvo za první republiky a v období Protektorátu. Více »

Čeští povstalci

Hrdinní obránci pražských barikád v květnu 1945 Více »

Československá armáda

Československá armáda v období před Mnichovem 1938, natáčení dokumentu České století Více »

Polní tábor

Vybudovaný polní tábor s výstavou originálů a replik výstroje, výzbroje a osobních potřeb vojáků. Více »

 

Weser 1945 – z deníku Gr. Krafta

Začátkem měsíce, tuším, že 4. dubna dostalo naše družstvo bojující na břehu řeky Weser v rámci KG Panzerteufel rozkaz k okamžitému nočnímu nástupu.

Spolu se směsicí všech možných zbraní nám bylo velitelem oznámeno, že v našem prostoru bylo zachyceno letadlo RAF a je reálný předpoklad, že byli vysazeni spojenečtí parašutisté. Poté byla jednotlivým družstvům přidělena pásma k prohledávání a nám určeno místo k setkání s družstvem Volkssturm. V šestém válečném roce byl nedostatek mnohého, bohužel i aktuálních map. Po hodinách bloudění jsme víceméně náhodou narazili na Volkssturm a s nimi dále pátrali po nepříteli společně. S rozedněním bylo pátrání odvoláno a my si mysleli, že se žádný výsadek nekonal, protože ani ostatní skupiny na Spojence nenarazili. Náš omyl se měl ukázat již brzy…

Následujícího rána jsem zaznamenal zvýšený ruch v okolí našeho štábu, motospojky se střídali jedna za druhou. Všem bylo jasné, že Spojenci hodlají zaútočit, ale nikdo si nepřipouštěl možnost, že se tak má stát v nejbližší době. Zdálo se, že i Britům nastolený status quo vyhovuje. Poplach a ryčné povely k nástupu nevěstily nic dobrého. To, co nebylo v tmavé noci vidět, teď vytanulo na povrch. Koukali jsme jeden na druhého, většině kamarádů nebylo ani 20 let, všichni měli mnohokrát spravované uniformy a rozhodně nikdo neměl chuť bojovat. Sturmbannführer Peinemann, velitel KG, vydal denní rozkaz a připravil nás na brzký nepřátelský útok, který odrazíme, jelikož nemáme kam ustoupit. Velitelé čet nám pak zadali prostory, kde se máme zakopat a posílit tak HKL. Našemu družstvu připadla jedna křižovatka, na které jsme měli vybudovat pozice do 9,00 a vyčkat příjezdu Stuf. Peinemanna, který provede inspekci linie. V neznámém terénu naše družstvo zabloudilo a dlouhou dobu nebylo schopno nalézt určenou křižovatku, nebylo platné ani vyslání průzkumníků.

IMG_4137Při přesunu na jinou pozici bylo naše družstvo překvapeno silnou palbou nepřítele z bezprostřední blízkosti a náš kulometčík s prvním pomocníkem byli těžce raněni. Později na obvazišti zemřeli. Za silné palby jsme byli nuceni ustoupit. Počáteční šok z přítomnosti nepřítele v místech, která měla být bezpečně v našich rukou, byl vystřídán hektickým zaujímání pozic zhruba 150 metrů od střetu. Uffz. Wiegreve se vydal na štáb, aby hlásil navázání styku s nepřítelem. Velení mužstvu po tu dobu převzal Gefreiter Karl. Jen chvíli po návratu velitele družstva jsme uslyšeli zvuk motorů, z týlu k nám přijížděla kolona se Stuf. Peinemannem. Heinrich jim šel vstříc podat hlášení o nepříteli, který je v bezprostřední blízkosti. To, co mělo následovat nám bylo jasné. Velitel KG přikázal našemu oslabenému družstvu útočit s podporou dalšího družstva od W-SS. Po dobití zbraní byl pískán postup vpřed. V momentě, kdy na nás byla zahájena účinná palba nepřítele, jsme zalehli a po bleskové přípravě podnikli palebný přepad následovaný úspěšnou ztečí, kdy jsme nepočetného nepřítele vytlačili z jeho úkrytu. Britové se však již předtím z pozice stáhli a zanechali na místě pouze slabé krytí. Ve stejnou chvíli, kdy probíhal náš útok, byla kolona přepadena druhým spojeneckým oddílem, o kterém jsme neměli ani tušení a velitel Peinemann padl do zajetí.

Následně byl ustaven nový velitel, který okamžitě vysílá četu vojáků ke stíhání nepřítele s cílem vysvobodit zajatce. Na levém křídle čety postupuje naše družstvo a zhruba po půlhodině pronásledování se ocitáme na dostřel Britů, kteří se brání na hraně lesa. Jsme nuceni pod palbou postupovat nekrytým terénem, situace je o to horší, že náš kulomet má na místě neřešitelnou závadu a je vyřazen z boje. Ponecháváme jej s Willym na místě a bereme do rukou pistole. Během tohoto soustředěného náporu dochází na straně nepřítele ke zmatku a Stuf. Peinemann prchá ze zajetí a v pořádku se dostává za naše linie. Od této chvíle spojenci prchají ke svým pozicím. Zbytek odpoledne se odehrává ve znamení občasných potyček v lesích, kde se schovávají rozprášení Spojenci, k večeru je již klid a naše předpolí je vyčištěné.

IMG_4138

Toto bylo na západě naposled, kdy naše družstvo postupovalo vpřed. O tři dny později byla fronta prolomena a my vrženi za Weser. Ti, kteří padli do zajetí, mohli mluvit o štěstí.

Grenadier Dieter Kraft

————————

Několik fotografií z akce

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

php developer india