Wehrmacht Heer 1938

Unikátní jednotka německé armády se speciální výstrojí a uniformami na rok 1938/1939. Více »

Civilisté v období první republiky a Protektorátu

Civilní obyvatelstvo za první republiky a v období Protektorátu. Více »

Čeští povstalci

Hrdinní obránci pražských barikád v květnu 1945 Více »

Československá armáda

Československá armáda v období před Mnichovem 1938, natáčení dokumentu České století Více »

Polní tábor

Vybudovaný polní tábor s výstavou originálů a replik výstroje, výzbroje a osobních potřeb vojáků. Více »

 

Vítejte!

KVH Wurm, z.s.

Klub vojenské historie Wurm je zapsaný spolek z Prahy, které sdružuje zájemce o vojenskou historii. Zabývá se vojenskou historií v průběhu před druhou světovou válkou, v období druhé světové války a po druhé světové války. Cílem sdružení je připomínat nedávnou pohnutou historii. Členové klubu vojenské historie se pravidelně účastní historických rekonstrukcí bitev, výstav a akcí, spolupracují při tvorbě dokumentárních a filmových projektů, jako odborní poradci, herci i zapůjčením uniforem a výstrojí, renovují historickou techniku (DKW 350 NZ, Opel Olympia) pro použití na akcích klubů vojenské historie. Dále provádí badatelskou a sběratelskou činnost zaměřenou zejména na uniformy a výstroj výše zmíněných období.  Stránky ani členové klubu nepodporují nacismus, komunismus a další extrémistické politické systémy. Členové občanského sdružení dále prohlašují, že nejsou členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporují.

 

Kopírování, přebírání a použití fotografií a dalších materiálů, které jsou autorskými originály členů klubu, je dovoleno pouze se souhlasem vedení.

 

 

php developer india